Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) a http://automult.hu szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános adatainak igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Regisztráció
A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy a 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik, vagy gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A regisztrációval a felhasználó elismeri, hogy az automult.hu szolgáltatásait üzletszerű tevékenységre nem használja.
Az üzemeltető a regisztráció során birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja tovább

Felhasználó jogai és kötelezettségei
- Felhasználó tudomásul veszi , hogy az automult.hu oldalain a Felhasználó által elhelyezett adatok tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik.
- Az automult.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
- A Felhasználó elfogadja, hogy az automult.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a felasználó regisztált e-mail címére. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által rögzitett járművekkel kapcsolatos teendőkről tájékoztatnak.
- Az automult.hu oldalain regisztrált jármű óraállása és azok rögzítési ideje - a szolgáltatás teljes megszünéséig , semmilyen kérésre nem törölhető, mivel ezzel a rendszer megbízhatóságát veszélyeztetné.
- Regisztrálj jármű tulajdonosváltása esetén, a jelenlegi tulajdonos - a tulajdont bizonyító iratok bemutatása esetén - kérheti a szolgáltatás folytatását a saját Felhasználói fiókja alatt. Ez esetben egy új regisztrációhoz vagy külső azonosító rendszerhez (pl facebook), csatoljuk a járművet.
- A Felhasználó elfogaja, hogy a jármű alvázszáma alapján bárki lekérdezheti az autó aktuális kilométeróra állását, és hogy azt mikor rögzítették.

Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei:
- Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
- Az Üzemeltető jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző járművek adatait, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.
- Az Üzemeltető arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
- Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
- Az Üzemeltető amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

Felelősség kizárása
A felhasználó áltak az automult.hu oldalain elhelyezett tartalmáért kizárólag annak feladóját terheli a felelősség. Az automult.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek az automult.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Az automult.hu oldalra feltöltött járművek adatait a Felhasználó saját döntése alapján helyezi el, így az adatokból a vele szemben esetlegesen keletkező károkért az automult.hu felelősséget nem vállal.